• #2
  • Thỏa mãn cơn khát tình cùng chủ tiệm massage. Nghe nói cạnh nhà mới mở một tiềm massage cũng khá là đông khách. Từ giờ ông chú này không cần phải  đi xa nữa vì mỗi lần mệt mỏi muốn đi massage là lại phải đi khá xa mới có. Giờ thì tiện hơn biết bao nhiêu rồi, muốn cái là đi được ngay. Công việc của ông hằng ngày cũng chẳng có gì vất vả cả nhưng do ông có tuổi rồi nên thường xuyên đau nhức. Biết đến quán này cái là ông chú sang mở hàng ngay. Bà chủ cũng rất nhiệt tình và mến khách, vì thế mà đi có một lần thôi mà ngày nào chú cũng muốn đi. Được cái là bà chủ lại có thêm cả dịch vụ làm tình, đây lại cũng là món sở trường của ông chú dù đã có tuổi.  
    Xem thêm